Tvoření života

Lze si svůj život vědomně vytvořit dle svých představ?

Osud změnit nelze, ale lze změnit způsob našeho prožívání života:))

osobní rozvoj
Osobní rozvoj skrze energetická centra propojená s pohybem a vědomým dechem

Co to je osobní rozvoj?

Zdokonalování mentální, emocionální ale i fyzické stránky naší osobnosti, jež vede ke spokojenému životu v harmonii, štěstí a lásce. A toto je cesta na níž každý z nás potřebuje:

  • Zažít …
  • Pochopit …
  • Naučit se….
  • Opustit…
  • Odpustit…
  • Uzdravit…
  • Zbavit se…

Aby se posunul kousek dál. A proto, že jsme každý jiný a každý potřebuje něco jiného.. Tak vyznat se v tom nám pomohou naše energetická centra – čakry, které nás navedou správným směrem.

 

Co to jsou energetická centra – čakry?

Centra v našem těle, která nejsou naším okem zahlédnutelná (pro většinu z nás) jimiž proudí vitální energie. Nachází se podél páteře a lze si je představit jako koule o průměru asi 15 centimetrů. Těch našich hlavních – základních čaker je 7, ale jich je daleko více. Každá z nich má svou barvu a zřejmě není náhoda, že jsou seřazeny ve stejném barevném spektru jako duha.  Jejich funkcí je, zjednodušeně řečeno, přijímat energie a vyzařovat zpět do těla i mimo něj.

Proto, že žijeme v duálním světě zde na Zemi. A jsme zvyklí hodnotit vše na dobré a špatné – pozitivní či negativní, tak můžeme i některé energie chápat jako prospěšné a jiné můžeme považovat za neprospěšné. Ty neprospěšné – negativní energie se do čaker zapíší jako programy a tím se stanou čakry disharmonické a je třeba je vyčistit. Pokud nám dali rodiče, škola a společnost takové špatné programy, které jsou v nás od dětství hluboce zakořeněny, je velice obtížné se jich psychologickou terapií v dospělosti zbavit. Správným způsobem prací s čakrami toho však dosáhnout lze. Pokud toto pochopíme a díky čakrám poznáme sami sebe, staneme se svým vlastním terapeutem.

Každá čakra je odlišná tím co nám nese za témata. Všechny jsou společně propojené, a pokud jsou v harmonii, tak se cítíme celiství, zažíváme pocit klidu, naplnění, lásky a harmonie.

Proč je důležitý pohyb?

Aby mohla energie proudit naším tělem a našimi čakrami, je důležité je mít seřazené správně nad sebou což souvisí s naším držením těla. Proto, je nutné se hýbat a to tím způsobem, který je pro naše tělo přirozený. A to je pohyb, který nás staví do správného postavení těla, kdy svaly plní svou funkčnost, pro kterou jsou určeny.

Proč je důležitý dech?

Dech, který je vědomý, nás spojuje s naší duší, duchem. Když se soustředíme na dech, utišíme naší mysl (ego) a čím je naše mysl tišší, tím lze snadno uslyšet šepot naší duše. S čím vším dech souvisí nelze snadno vypsat, protože bych psala celý den a tak to základní je:

  • naše držení těla
  • funkce našeho těla – zdraví
  • harmonizace a propojení čaker a tím pádem vším co s čakrami souvisí :)) což je vše, co se v našem životě odehrává :))

 

PSYCH-K® – metoda jež nachází a transformuje podvědomé programy v nás

Vědomé tvoření našeho života vyžaduje v sobě nalézt odvahu opustit vzorce chování a myšlení v nás, které jsou tvořené 50ti generacemi našich předků, protože 50 generací po tisíc let se tyto vzorce neměnily.
Od našeho narození zde na Zemi, se nás snažil každý, s kým jsme se potkali přizpůsobit svým vlastním představám o tom:
Kdo jsme?
Jak se máme chovat?
Co máme dělat?
Kam patříme?
A nikdy nikdo nekladl důraz na to, kým jsi!!!

Kým tedy vlastně jsem? 🤔
Když si položím tuto otázku, zjistím, že jsem bytost ovládaná programy. Abych mohl být tím, kým chci být, musím tyto programy nalézt, prohlédnout a pokud mě negativně ovlivňují opustit a nahradit těmi, které jsou pro mě prospěšné. Musím se podívat dovnitř do sebe a prohlédnout si vše co se tam ukrývá a potom mohu pochopit…. Odpustit…. Opustit… a MĚNIT SEBE K OBRAZU SVÉMU A TÍM I SVŮJ ŽIVOT.

Tímto se nyní zabývá spousta metod, jednou z nich je metoda PSYCH-K® s níž pracuji. Osobní rozvoj skrze energetická centra nám pomůže tyto programy v sobě objevit a metoda PSYCH-K® krásně přepsat programy. Přijde mi to jako geniální kombinace.

Mým duchovním učitelem je specialista na čakry Zdeněk pícl https://www.zdenek-picl.cz/

V osobním rozvoji spolupracuji s úžasnou průvodkyní vědomého pohybu Libuškou Cvakovou https://www.proudhojnosti.cz/

předěl